ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាបូកសរុបការងារបុគ្គលិក៥ឆ្នាំ (២០០៩-២០១៤) និងទិសដៅការងារ ៥ឆ្នាំបន្ត (២០១៥-២០១៩)
(សូមរង់ចាំទស្សនាព៌តមានលំអិតនៅពេលក្រោយ)