ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ណឹម សុវត្ថិ អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយ និងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការពារជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃឯកសារវិវេចនាយុទ្ធសាស្រ្តការពារជាតិឆ្នាំ២០១៣ សៀវភៅណែនាំការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តយោធា (សូមរង់ចាំទស្សនាព៌តមានលំអិតនៅពេលក្រោយ)