តបតាមការអញ្ជើញជាផ្លូវការចុះថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ របស់រដ្ឋមន្រ្តី ការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំនេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងឯកឧត្តម ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ អញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំ គណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅ (JBC) និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជា-ថៃ (GBC) ដែល ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ នៅទីក្រុង Bogor ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

Prev 1...56...1011...1516...2021...2526...3031...3536...4041...4546...5051...5556...60616263646566...7071...71Next All